JR各社・駅・その他

EF210型100番台 144号機 タンク貨物 大宮駅を通過する 2021/08/11

むよあ

EF210型100番台 144号機 タンク貨物 in 大宮駅埼玉県

大宮駅11番線横の貨物線を通過するEF210型100番台(144号機)がけん引するタンク貨物列車